Blog

Waarom werken met gilden een belangrijke sleutel is voor ons succes

Hoe kun je met een platte organisatiestructuur zeer succesvol worden? Dat was één van de belangrijkste vragen die onze oprichters zichzelf ruim 9 jaar geleden stelden. Ze geloofden niet in een traditionele organisatiestructuur met hiërarchie en managementlagen. Daarom gingen ze op zoek naar een andere organisatievorm. Uiteindelijk lieten ze zich inspireren door de Agile Organization-theorie van management consultancy McKinsey. In onze nieuwste blog lees je hoe we daar bij Bizzomate met onder andere ‘gilden’ onze eigen invulling aan geven.

Anne van der Heide, Happiness Officer bij Bizzomate: “We hebben twee belangrijke elementen uit de Agile Organization-theorie geïmplementeerd. Ten eerste kozen we onze ‘northstar’: een krachtig gezamenlijk doel dat voor iedereen meerwaarde heeft. Voor ons is dat: ‘samen groeien,’ een doel dat ons ook nu nog richting geeft. Het tweede element is een organische organisatiestructuur. Dat houdt in dat alle taken binnen Bizzomate worden uitgevoerd in zelforganiserende teams van wisselende samenstelling met veel eigen verantwoordelijkheid.”

“In een organische organisatie kan inhoudelijke expertise centraal staan en dat is precies wat we willen. We zijn een kennisorganisatie en we zien om ons heen regelmatig dat de beste vakspecialisten manager worden en dat is niet altijd een succes. Onze gidsen geven richting aan Bizzomate en de Happiness Officers coachen de mensen. Daardoor kunnen onze vakspecialisten de leiding pakken vanuit de inhoud. Dat gaat heel natuurlijk. We zien nu dat mensen de leiding nemen op projecten in zelfsturende teams omdat ze van een bepaald onderwerp nu eenmaal het meeste weten, soms is dat de techniek en soms is dat het omgaan met stakeholders.”

Alle taken binnen Bizzomate zijn georganiseerd in zelfsturende teams. Dat geldt zowel voor klantenteams als voor de ondersteunende afdelingen. Daarnaast wordt er gewerkt met ‘gilden’. Deze bestaan uit medewerkers van Bizzomate die vanuit hun expertise bij elkaar komen om regelmatig hun kennis te delen en te vergroten.

Gilden draaien om vergroten kennis

Bij Bizzomate sturen we niet aan op 100% declarabel zijn bij de klant, maar is er  voldoende tijd om aandacht te besteden aan het vergroten van kennis. Dit geeft mensen de ruimte om deel te nemen aan een gilde. Er zijn op dit moment acht gilden die kennis verbreden over diverse onderwerpen.

Het doel ervan is tweeledig: het uitbreiden van de persoonlijke expertise én het vergroten van de kennis van Bizzomate als geheel zodat we klanten nog beter kunnen bedienen.   Er zijn gilden voor zeer diverse onderwerpen zoals security, architectuur, of product design. In de gilden hebben de Bizzomates verschillende rollen. Net als in een echte gilde heeft de een meer de rol van een meester en de ander de rol van leerling. Deelname aan een gilde is niet verplicht, zeker niet als je net bij ons bent en vaak nog druk bent met uitzoeken waar je belangstelling ligt. Deelname is niet helemaal vrijblijvend, je moet wel kunnen uitleggen wat jouw toegevoegde waarde is voor de gilde.

Geheel volgens de theorie van de ‘agile organization’ veranderen de gilden organisch van samenstelling. Bizzomates zitten er een tijdje in, schuiven weer door naar een andere gilde en groeien weer door. Ook inhoudelijk verandert wat er in een gilde gebeurt. Bij de start is het soms meer een plek om je visie op een onderwerp te delen en later wordt het een bron van innovatie waarmee klanten verder geholpen kunnen worden. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening van Bizzomate via de gilden uiteindelijk verder verhoogd.

Een perfecte plek om te groeien

Anne: “Een gilde blijkt ook een perfecte plek om te oefenen met leiderschap, met name voor mensen die dat misschien nog niet altijd doen bij klanten. Ze leren bijvoorbeeld omgaan met de uitdaging van teveel willen doen in te weinig tijd of hoe moeilijk het kan zijn om mensen mee te krijgen met jouw ideeën. Door dit soort leiderschapsuitdagingen te oefenen in een gilde wordt het makkelijker om dit bij klanten te doen.”

Synergie

Anne: “Het allergrootste voordeel van de gilden is de synergie die ze opleveren.  Door binnen de groep actief kennis te delen, weten alle leden uiteindelijk meer. Zelfs onze meest seniore medewerkers kunnen zo binnen een gilde nog van elkaar leren. We zien gewoon dat een onderwerp echt meer gaat leven binnen Bizzomate als er meer mensen aan werken. Er ontstaat meer ‘buzz’ rond een onderwerp. Een groep heeft nu eenmaal een grotere slagkracht dan iemand die alleen bezig is.”

“Omdat de gilden organisatiebreed functioneren, ontstaat er bovendien een hechtere samenwerking tussen onze drie vestigingen en voorkomt het dat medewerkers twee keer het wiel aan het uitvinden zijn, iets dat met meerdere vestigingen altijd een risico is. Al met al vormen de gilden een belangrijke sleutel tot ons succes en groeien we er mee verder als organisatie. En laat dat nu nét het voornaamste doel zijn van Bizzomate.”

Meer lezen?

news

Hoe we transparantie in de praktijk brengen bij Bizzomate

Transparantie als basisprincipe heeft veel voordelen voor je organisatie maar het allergrootste voordeel is wel dat je het ook terug krijgt.

bizzomates

Achtergrondverhaal: Jort Langendijk

Jort: "Er zijn veel bedrijven met goede sfeer, veel kennis of ruime mogelijkheden, maar er zijn er weinig die dit totaalpakket bieden.”

blog

5 gouden tips om je voor te bereiden op een sollicitatie bij Bizzomate

Hoe maak je een fenomenale indruk op Happiness Officer Iris bij je sollicitatie bij Bizzomate?

news

Van rockster naar Mendix-consultant

Artikel uit de Computable rubriek Me, Myself & I(T)

news

We zijn weer een Great place to Work!

Bizzomate behaalt voor de tweede keer op rij ‘Great Place To Work’-certificering met een score van 94%

bizzomates

Achtergrondverhaal: Bart Poelmans

Bart: "Bij Bizzomate krijg je volop de ruimte om alle kansen die er liggen te pakken"

blog

3 locaties, 1 Bizzomate

Eén bedrijfscultuur creëren in een bedrijf met meerdere vestigingen. Hoe pak je dat aan?

blog

Waarom we bij Bizzomate geloven in de kracht van vrijwilligerswerk?

Naast het goed doen voor anderen ziet Bizzomate ook een aantal andere positieve effecten van vrijwilligerswerk

bizzomates

Achtergrondverhaal: Jelle Boomsma

Jelle: “Je helemaal inleven in de wereld van je klant vind ik na bijna negen jaar bij Bizzomate nog steeds erg interessant.”

bizzomates

Achtergrondverhaal: Merlijn Muijres

Merlijn: “De ideale combinatie van structuur, kennis en informele omgang met elkaar."

news

Hoe we transparantie in de praktijk brengen bij Bizzomate

Transparantie als basisprincipe heeft veel voordelen voor je organisatie maar het allergrootste voordeel is wel dat je het ook terug krijgt.

bizzomates

Achtergrondverhaal: Jort Langendijk

Jort: "Er zijn veel bedrijven met goede sfeer, veel kennis of ruime mogelijkheden, maar er zijn er weinig die dit totaalpakket bieden.”

blog

5 gouden tips om je voor te bereiden op een sollicitatie bij Bizzomate

Hoe maak je een fenomenale indruk op Happiness Officer Iris bij je sollicitatie bij Bizzomate?

news

Van rockster naar Mendix-consultant

Artikel uit de Computable rubriek Me, Myself & I(T)

news

We zijn weer een Great place to Work!

Bizzomate behaalt voor de tweede keer op rij ‘Great Place To Work’-certificering met een score van 94%

bizzomates

Achtergrondverhaal: Bart Poelmans

Bart: "Bij Bizzomate krijg je volop de ruimte om alle kansen die er liggen te pakken"

blog

3 locaties, 1 Bizzomate

Eén bedrijfscultuur creëren in een bedrijf met meerdere vestigingen. Hoe pak je dat aan?

blog

Waarom we bij Bizzomate geloven in de kracht van vrijwilligerswerk?

Naast het goed doen voor anderen ziet Bizzomate ook een aantal andere positieve effecten van vrijwilligerswerk

bizzomates

Achtergrondverhaal: Jelle Boomsma

Jelle: “Je helemaal inleven in de wereld van je klant vind ik na bijna negen jaar bij Bizzomate nog steeds erg interessant.”

bizzomates

Achtergrondverhaal: Merlijn Muijres

Merlijn: “De ideale combinatie van structuur, kennis en informele omgang met elkaar."