News

Feedback voor groei

Bizzomate gebruikt innovatieve methoden en tools om bedrijven te helpen hun systemen te moderniseren, processen te automatiseren en klantcontacten te verbeteren. Het bedrijf startte begin dit jaar een transitieproces waarbij ze op zoek gingen naar een nieuwe manier van belonen en beoordelen. Daarnaast moest de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers meer centraal komen te staan. Om medewerkers te helpen groeien, koos Bizzomate voor TruQu, een handige tool waarmee je inzicht krijgt in je eigen ontwikkelproces en collega’s elkaar kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Meer aandacht voor feedback

Voor de komst van TruQu vonden er bij Bizzomate twee keer per jaar voortgangsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken werden er wel verbeterdoelen afgesproken die werden vastgelegd in Word-documenten en later in een online tool, maar dit waren vooral momentopnames. Anne van der Heide, Happiness Officer bij Bizzomate: “In deze tool miste ik de optie om collega’s feedback geven of het te ontvangen. Juist de mogelijkheid om elkaars ontwikkeling te stimuleren en hier in de loop van de tijd informatie over te verzamelen, heeft veel toegevoegde waarde. Ook ontbrak een centrale omgeving die medewerkers een compleet overzicht gaf van hoe hun eigen groeiproces eruit zag. Omdat we als organisatie de verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei meer in handen wilden leggen van onze medewerkers, zijn we op zoek gegaan naar een tool die dit kan faciliteren.”

Eenvoudig te begrijpen 

Bizzomate koos uiteindelijk voor TruQu. De belangrijkste reden voor deze keuze was dat TruQu Bizzomate-medewerkers in staat stelt makkelijk feedback te geven en inzicht te krijgen in hun ontwikkelproces. Er is ruimte voor spontane feedback, maar de tool is ook heel erg gericht op de gestelde doelen. Inmiddels gebruiken alle medewerkers de nieuwe tool. De intuïtieve grafische interface maakt het makkelijk de omgeving snel te begrijpen en ook de feedback-functionaliteit is heel gebruiksvriendelijk. 

Vernieuwde ontwikkelcyclus

Ook is er binnen de TruQu-omgeving voor iedere medewerker een nieuwe ontwikkelcyclus ingericht waarbij er één keer per kwartaal een ‘sprintwissel’ gesprek plaatsvindt. Om dit begrip uit te leggen, maakt Anne van der Heide een vergelijking met agile werken: “De ontwikkeling van medewerkers kun je zien als een soort applicatie die gebouwd wordt. De sprints zijn in dit geval een kwartaal. Gedurende de tijd verfijn je je doelen; dat is jouw running sprint. Hoe dichterbij je bij de nieuwe sprint – of het einde van het kwartaal – komt, hoe specifieker je doelen worden en hoe belangrijker het verzamelen van feedback wordt.”

Voorafgaand aan deze ‘sprintwissel’ gesprekken moeten medewerkers een reflectieverslag schrijven. Daarin kijken ze terug op de afgelopen periode en vooruit naar het komend kwartaal. TruQu koppelt deze verslagen weer aan doelen en feedback. Dankzij deze reflectieverslagen worden medewerkers gedwongen regelmatig stil te staan bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Feedback van collega’s en klanten

Feedback geven is bij Bizzomate met TruQu ook veel laagdrempeliger en makkelijker geworden. Het systeem triggert mensen om veel meer met feedback bezig te zijn en ze krijgen de kans er goed over na te denken waardoor de kwaliteit verbetert. Daarnaast wordt via de tool ook bij de klant naar hun ervaringen met de Bizzomate-medewerker gevraagd. Het kan immers veel informatie opleveren om samen een klant terug te blikken op een project. 

Anne van der Heide: “TruQu kan nooit een echt face to face-gesprek vervangen, maar het is wel een hele waardevolle aanvulling hierop. We zien bijvoorbeeld vaak dat mensen feedback geven via TruQu en daarna een persoonlijk gesprek inplannen om hun reactie verder toe te lichten.”

Perfecte ondersteuning voor transitieproces

Anne van der Heide: “Al met al zijn we erg tevreden over onze samenwerking met TruQu. Het is niet alleen een heel leuk bedrijf om mee te werken; ze stellen ons in staat medewerkers een compleet beeld te geven van waar ze staan. Onze medewerkers krijgen daardoor meer controle over hun eigen ontwikkeling en de kans hun eigen verantwoordelijkheid daarin te pakken. Daarnaast hebben we een meerjarenplan opgesteld waarin we de manier waarop we beoordelen en belonen nog verder willen doorontwikkelen. Het inzetten van TruQu is een perfecte ondersteuning voor dit transitieproces.”

Meer lezen?

bizzomates

Achtergrondverhaal: Merlijn Muijres

Merlijn: “De ideale combinatie van structuur, kennis en informele omgang met elkaar."

bizzomates

Achtergrondverhaal: Iris Beeren

Iris Beeren: "Jezelf zijn, en een ander zichzelf laten zijn - dat is bepalend voor de Bizzomates".

news

2021 is ons jaar van groei!

Terugkijken op een succesvol jaar van Samen Groeien

blog

Waarom werken met gilden een belangrijke sleutel is voor ons succes

In een organische organisatie kan inhoudelijke expertise centraal staan en dat is precies wat we willen

blog

Als je wil dat er iets verandert, begin dan bij jezelf!

Vrijwilliger Jordy Delahaije: iets aan een probleem doen begint in je eigen omgeving 

bizzomates

Achtergrondverhaal: Coen Spinhoven

Coen: “De centrale vraag is hier: Hoe kunnen we je helpen met je ontwikkeling?”

blog

Hoe maak je je medewerkers gelukkig? Ontdek de Bizzomate-aanpak

Gelukkige mensen zijn onmisbaar zijn voor een succesvol bedrijf. Ze zijn creatiever en kunnen klanten beter bedienen

bizzomates

Achtergrondverhaal: Alexander Brinkhuis

Alexander: “We werken volgens de filosofie dat geld een gevolg is van succes.”

blog

Werken met zingeving

We willen ook graag iets betekenen voor de maatschappij. We besteden daarom tien procent van onze tijd aan vrijwilligerswerk.

news

Een bedrijf zonder managers, zo werkt dat!

Bij Bizzomate kiezen we er voor zonder managers te werken, wat betekent dat voor de mensen?

bizzomates

Achtergrondverhaal: Merlijn Muijres

Merlijn: “De ideale combinatie van structuur, kennis en informele omgang met elkaar."

bizzomates

Achtergrondverhaal: Iris Beeren

Iris Beeren: "Jezelf zijn, en een ander zichzelf laten zijn - dat is bepalend voor de Bizzomates".

news

2021 is ons jaar van groei!

Terugkijken op een succesvol jaar van Samen Groeien

blog

Waarom werken met gilden een belangrijke sleutel is voor ons succes

In een organische organisatie kan inhoudelijke expertise centraal staan en dat is precies wat we willen

blog

Als je wil dat er iets verandert, begin dan bij jezelf!

Vrijwilliger Jordy Delahaije: iets aan een probleem doen begint in je eigen omgeving 

bizzomates

Achtergrondverhaal: Coen Spinhoven

Coen: “De centrale vraag is hier: Hoe kunnen we je helpen met je ontwikkeling?”

blog

Hoe maak je je medewerkers gelukkig? Ontdek de Bizzomate-aanpak

Gelukkige mensen zijn onmisbaar zijn voor een succesvol bedrijf. Ze zijn creatiever en kunnen klanten beter bedienen

bizzomates

Achtergrondverhaal: Alexander Brinkhuis

Alexander: “We werken volgens de filosofie dat geld een gevolg is van succes.”

blog

Werken met zingeving

We willen ook graag iets betekenen voor de maatschappij. We besteden daarom tien procent van onze tijd aan vrijwilligerswerk.

news

Een bedrijf zonder managers, zo werkt dat!

Bij Bizzomate kiezen we er voor zonder managers te werken, wat betekent dat voor de mensen?